СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПТУ № 5 М. КОВЕЛЯ на 2014-2015 н.р.

 

             У нашому училищі велика увага звертається на методичну роботу, оскільки це один із основних напрямків діяльності педколективу. Від її якості залежить оновлення змісту, форм і методів  роботи, взаємодія всіх методичних підрозділів, стимулювання потреби педагогів у самоосвіті, творчості, підвищення якості в цілому.
 
            Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям, що стоять перед профтехосвітою та втілюються у різних формах, методах і засобах, здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективні форми використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних 
проблем.
 
            Організатором і координатором методичної роботи є директор, який керує через педраду, головою якої він є, координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності.
 
           Колектив училища працює над проблемами розвитку розумових, творчих здібностей учнів, виробленням умінь та навичок самостійної роботи, забезпеченням єдності і наступності у вивченні споріднених тем з теоретичного і виробничого навчання.
 
           За всіма педагогічними працівниками училища закріплені конкретні ділянки методичної роботи.
 
          Велика практика роботи в училищі більшості педагогів дозволяє стверджувати, що завдання кожного – йти в ногу з життям, опановувати і впроваджувати сучасні технології навчання, які б сприяли виявленню індивідуальних здібностей учнів, створювали сприятливі умови для їх подальшого розвитку. Тому запорука упіху творчого зростання педагога залежить від зростання науково-методичної роботи, яка впливає на рівень її ефективності.
 
           В училищі працює п’ять методичних комісій. Систематично проводяться засідання методичної ради.