Організація роботи методичної ради


    За сучасних умов розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, ділової допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.
    І саме в зв’язку з цим чільне місце в структурі методичної роботи посідає методична рада училища, яка є професійним колективним громадським органом, що на добровільних засадах об’єднує педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення в училищі  на науковій основі.
    Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
    Методична рада ПТУ №5 м.Ковеля розглядає, оцінює важливі пропозиції щодо розвитку училища:
– аналізує хід та результати досліджень педагогів;
– організує роботу з розвитку професійної майстерності вчителя;
– ініціює та здійснює мікродослідження в школі.
    При визначенні основних функцій методичної ради організатори методичної роботи училища виходять з мети та завдань методичної  діяльності.
1. Організаційно-педагогічна функція передбачає:
– сприяння пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
– створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
– здійснення загального керівництва науково-методичною роботою;
– розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження.

2. Інструктивно-методична функція передбачає:
– інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу;
– оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників школи, району, області, країни.
3. Пошуково-дослідницька функція передбачає:
– вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінки інноваційної діяльності в училищі;
– організація та стимулювання ініціативи педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
– контроль за процесом результатів комплексних досліджень, проектів, експериментів, здійснюваних в закладі освіти;
– організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення;
– вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педколективу;
– створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.