УРОК № _____

Дата ____   Час проведення____     Місце проведення ____          Група ____

Предмет: виробниче навчання (професійно – практична підготовка кваліфікованих робітників з професії «_____________» ( ___ розряд))

Тема програми. _____________________

Тема уроку. ________________________

Мета уроку:

навчальна – ____________________________________________________;

розвивальна – __________________________________________________;

виховна – ______________________________________________________.

Методична мета: _______________________________________________.

Тип уроку: ___________________________

Форми, методиприйоми: __________________________________________

Дидактичне забезпечення: _________________________________________

Матеріально – технічне забезпечення уроку:

-     наочні засоби навчання:       _______________________________________

-     інструмент:         _________________________________________________

-     матеріали: ______________________________________________________

Навчально-виробничі роботи:________________________________________

Міжпредметні зв`язки: _____________________________________________

Інформаційні джерела: _____________________________________________

 

ХІД УРОКУ

(360 хв)

ІОрганізаційна частина (___ хв).

1.1. Перевірка присутніх

1.2. Перевірка зовнішнього вигляду та спецодягу відповідно до вимог охорони праці

1.3. Огляд інструменту

IІ. Вступний інструктаж (____ хв).

2.1. Мотивація пізнавальної активності (Значення даної теми в майбутній професії)

2.2. Оголошення теми програми та уроку, оголошення навчальної мети уроку

2.3. Актуалізація базових знань (вказати метод, форму, завдання чи запитання)

2.4. Постановка навчального завдання __________________________ (вказати метод, завдання чи запитання).

2.5. Пояснення нового матеріалу.

План з наведенням прийомів і методів

2.6. Узагальнення та систематизація знань (вказати метод, завдання чи запитання).

2.7. Контроль сформованих ЗУН (за необхідності) –вказати метод, форму, завдання чи запитання

2.8. Підведення підсумків вступного інструктажу

ІІІ. Поточний інструктаж (_______ хв).

3.1. Видача завдання на робочий день і розстановка учнів по робочим місцям (вказати завдання)

3.2. Самостійне виконання завдання

3.3. Цільові обходи робочих місць учнів

ІV. Заключний інструктаж (_____ хв).

4.1. Підсумки роботи групи за день і ступінь досягнення поставленої на уроці мети

4.2. Аналіз типових помилок, їх причини, шляхи усунення

4.3. Оголошення і обґрунтування оцінок за урок

4.4. Домашнє завдання

Характеристика теми

 

 

Методичний коментар

Короткий опис ролі і значення використовуваних на уроці технологій.

 

Майстер виробничого навчання   ___________      ІБП