Газета "Твій орієнтир" - літописець училищного  життя. В ній висвітлюються усі події, життя учнів у стінах ПТУ №5 м.Ковеля  та за його межами.

             На сторінках газети надається можливість кожному учню та викладачу училища поділитися радощами й проблемами, відверто говорити про недоліки в навчальній, виховній роботі училища.

           Створення училищної газети було продиктовано часом., тому що існувала гостра необхідність виникнення органу училищного друку, який би розповідав про повсякденні училищні справи, інформував би учнів про  плани на майбутнє, виносив на обговорення злободенні проблеми учнів і викладачів, виховував у дітей високі моральні якості.

          Газета призначена для всіх учнів училища, викладачів та батьків, передбачає можливість урахування        рівня інтересів і схильностей читацької аудиторії, їх вікові особливості, а також вимоги часу. 

         Спільна діяльність учнів і педагогів у випуску училищної  газети є невід'ємною умовою плідної роботи.

Ласкаво просимо до перегляду випусків газети "Твій орієнтир" 

перегляд газети