Діяльність комісій спрямована на вирішення таких завдань:

·    Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, і загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів  методичної комісії з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

·       Здійснення інформаційного, нормативного, методичного, психологічного забезпечення викладачів.

·          Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

·    Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

·       Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик навчання та виховання учнів.

·       Конкретне відбиття загальнодидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу.

 

 

Структура методичних комісій ПТУ - 5 м. Ковеля

на 2014-2015 н.р.

 

Методична комісія педагогічних працівників будівельних професій

 

Члени комісії

Ваць О.В.                   Голова методкомісії, викладач

Ющик М.С.                 викладач

Ковальчук О.В.          майстер в/н

Гузей Г.А.                  майстер в/н

Бідненко Г.І.              майстер в/н

Решетовська Л.М.     майстер в/н

Луцик О.М.                майстер в/н

Зубриков І.В.             майстер в/н

Подляшаник В.В.       майстер в/н

Гуменюк М.Ю.           майстер в/н

Коб Т.В.                    майстер в/н

Буднік С.Б.               майстер в/н

 

 

Методична комісія педагогічних працівників деревообробних професій, різьбярів по дереву та бересті

 

Члени комісії

Шафета Т.Є.               Голова методкомісії, викладач

Білінський П.І.            викладач

Калінчик В.В.             майстер в/н

Мороз М.М.                майстер в/н

Мельник Л.В.           майстер в/н

Рибачук В.В.              майстер в/н

Кара Л.В.                   майстер в/н

Кондратюк В.М.          майстер в/н

Климовець Ю.К.         майстер в/н

Мовчан Т.О.               майстер в/н

 

 

 

 Методична комісія викладачів ФК і «Захист Вітчизни», класних керівників

 

Члени комісії

Вельма О.М.           Голова методкомісії, викладач ФК, тренер

Косяк В.В.               викладач ФК, тренер, керівник ф/в

Мельничук М.П.      викладач Захисту Вітчизни, класний керівник

Ратнюк М.Г.           викладач, класний керівник

Кара Л.В.                майстер в/н, класний керівник

Шафета Т.Є.          викладач, класний керівник

Вельма О.М.           викладач, класний керівник

Мельник Л.В.          майстер в/н, класний керівник

Ільюх М.М.              викладач, класний керівник

Зубрикова О.В.       викладач, класний керівник

Самчук В.В.            викладач, класний керівник

Мороз Г.А.              викладач, класний керівник

 

 

Методична комісія викладачів гуманітарних предметів

 

Члени комісії

Жиженко А.П.         Голова методкомісії, викладач української мови та літератури 

Сметюх Ю.О.         викладач іноземної мови

Самчук В.В.           викладач української мови та літератури, світової літератури 

Ратнюк М.Г.          викладач історії України, всесвітньої історії, економіки

Зубрикова О.В.       викладач історії України, всесвітньої історії, правознавства

 

 

Методична комісія викладачів  природничо-математичних предметів

 

Члени комісії

Ільюх М.М.          Голова методкомісії, викладач математики та інформатики

Середа Л.I.          викладач фізики

Мороз Г.А.           викладач математики

Козел Л.М.           викладач біології, екології

Ілюшик В.О.         викладач хімії, біології та географії

Гладишук В.О.      викладач фізики

Зубрикова О.В.     викладач географії