Відповідно до положень "Про професійно-технічний навчальний заклад” і "Про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі” наказом директора в училищі створюється педагогічна рада.

Педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган професійно – технічного навчального закладу, що координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності.

Головою педагогічної ради в ПТУ №5 м. Ковеля є директор – Кобченко Є.В. До складу педагогічної ради входять керівники училища, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, методист, психолог, вихователі, інші працівники училища, представники громадських установ, роботодавці – замовники кадрів, батьки. Склад педагогічної ради затверджується директором.          

              Робота педагогічної ради здійснюється згідно з затвердженим планом на навчальний рік та затверджується на першому її засіданні. Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці, але в разі необхідності проводяться позачергові засідання.

 

План засідань педагогічної  ради

Вересень

 

 1. Затвердження складу педради на 2014-2015 н.р.

                                   Директор  Кобченко Є.В.

 1. Підсумок навчально-виробничої та виховної роботи педагогічного колективу училища за 2013-2014 н.р. та завдання на 2014-2015 н.р.

                             Директор Кобченко Є.В.

                                                         Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

                                                     Заступник директора з НВР Козел Л.М.

                                      Старший майстер Мороз М.М

                          Методист  Середа Л.І.

 1. Звіт приймальної комісії

                             Директор Кобченко Є.В.

 1. Затвердження плану роботи училища на 2014-2015 н.р.

                                                                                                                                                Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

 

Листопад

 

 1. Аналіз досягнень учнів І курсу на основі проведення діагностичних контрольних робіт та завдання педагогічних працівників по усуненню прогалин у знаннях учнів. Характеристика прийнятого контингенту.

         Жиженко А.П.

      Самчук В.В.

    Мороз Г.А.

                    Методист Середа Л.І.

 1. Про стан охорони праці та БЖД в ПТУ № 5 м. Ковеля та на робочих місцях.

                               Інженер з ОП Арюпіна В.С.

 1. Форми, методи та напрямки виховної роботи вихователя гуртожитку з учнями.

                            Вихователь Гоздецька В.П.

 

 

 

 Січень

 

 1. Підсумок навчально-виробничої та виховної роботи за І семестр 2014-2015 н.р.

                              Директор Кобченко Є.В.

                                                          Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

                                                     Заступник директора з НВР Козел Л.М.

                               Методист Зубрикова О.В.

                        Методист Середа Л.І.

                                       Старший майстер Мороз М.М.

 1. Організація підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання

                        Методист Середа Л.І.

                                                                                                                            Класні керівники груп: № 3, № 11, № 12, № 15

                                                                                                                            Майстри в/н груп: № 5, № 8

 1. Про стан підготовки та організацію до перед випускної виробничої практики на підприємстві.

                                                                                                                                                  Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

                                        Старший майстер Мороз М.М.

 

Лютий

 

 1. Допуск учнів групи № 3 до ДКА.

                                                                                                                                                 Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

                                                                                                                                                 Майстри в/н групи № 3

 

 

Березень

 

 1. Творчий звіт викладачів та майстрів в/н, які атестуються.

                           Педагогічні працівники

 1. Стан комплексно-методичного забезпечення предметів хімія, математика.

                                                                                                                                                Викладачі Ілюшик В.О.,

                                                                                                                                                                 Мороз Г.А.,

                                                                                                                                                                 Ільюх М.М..

                                                                                                                                                Методисти Середа Л.І.,

                                                                                                                                                                 Зубрикова О.В.

 1. Про стан викладання дисциплін професійно-теоретичного спрямування.

                                                                                                                                                Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

 1. Підліток і відповідальність. Профілактика правопорушень.

                                                                                                                                                Заступник директора з НВР Козел Л.М.

                                                                                                                                                Практичний психолог Ждерова А.О.

                                                                                                                                                Викладач правознавства Зубрикова О.В.

 

 

Травень

 

 1. Допуск учнів ІІ курсу до здачі ДПА.

                         Методист Середа Л.І.

                                                                                                         Класні керівники груп: № 7, № 10, № 14                                                    

 1. Стан комплексно-методичного забезпечення предмету світова література.

                                                                                                                                                 Викладач Самчук В.В.

                                                                                                                                                 Голова метод. комісії Жиженко А.П.

                                                                                                                                                 Методисти Середа Л.І.,

                                                                                                                                                                  Зубрикова О.В.

 1. Про підготовку навчально-матеріальної бази до нового навчального року.

                                                                                                           Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

                         Завгосп Лукашик П.О.

                                       Старший майстер Мороз М.М.

 1. Виконання рішень попередніх педрад.

 

Червень

 

 1. Допуск учнів ІІІ курсу та груп ТУ до ДКА.

                                                                                                                                                  Заступник директора з НВЧ Білінський П.І.

                                                                                                                                      Майстри в/н

 1. Про хід виробничої практики та виконання планів виробничої діяльності за ІІ семестр.

                                                                                                   Заступник директор з НВЧ Білінський П.І.

                                    Старший майстер Мороз М.М.

 1. Звіт методичних комісій училища за 2014-2015 н.р. про навчально-методичну та наукову роботу.

                                     Голови методичних комісій

 1. Про роботу педколективу по професійній орієнтації.

                                                                                                                                                     Заступник директор з НВЧ Білінський П.І.

 1. Виконання рішень попередніх педрад.